Badania

Prowadzimy badania mające na celu uzyskanie jak najwyższej sprawności silników spalinowych. W ramach prowadzonych prac realizowany jest doktorat „Wieloparametryczna ocena sprawności cieplnej silnika spalinowego” na Politechnice Wrocławskiej.